Ruokatajua museossa – vinkkejä ja materiaalia ruokakasvatukseen museoissa

Ruoka on monipuolinen pedagoginen väline, joka yhdistää ihmisiä ainutlaatuisella tavalla. Se liittyy melkeinpä kaikkeen ihmisten elämässä; kulttuuriin, talouteen ja maailmankauppaan, taiteeseen, ihmissuhteisiin, uskontoon, arkeen ja juhlaan.

Ruokatajua museossa -julkaisu tarjoaa erilaisia vinkkejä ja ideoita museoiden ja koulujen tueksi ruokakasvatussisältöjen suunniteluun.

Ruokakasvatus voi olla vaikuttava lisä erilaisten museoiden työkalupakissa ja innostava keino museon tehtävien ja tavoitteiden toteuttamisessa. Erilaisten museoiden kokoelmat ja sisällöt voivat tarjota monenlaisia virikkeitä ja näkökulmia ruokaan ja ruokakasvatukseen, joita muut oppimisympäristöt eivät tarjoa.

Tutustu sähköiseen esitteeseen suomeksi

Kolla in broschyren på svenska

 

Ruokaan ja kestävän kehityksen osa-alueisiin liittyvät työpaja/tuntimateriaalit

Ruokatajua museossa -hankkeen aikana eri ikäiset koululaiset sekä ikäihmiset kokoontuivat keskustelemaan kestävään kehitykseen sekä kouluruokailuun, ruokaperinteisiin ja erilaisiin ruokakulttuureihin liittyvistä aiheista. Sisällöissä pyrittiin huomioimaan omakohtaisuus sekä mahdollistamaan toiminnallisuus. Ajallista näkökulmaa toivat ikäihmisten kokemukset ja muistot sekä Hotelli- ja ravintolamuseon kokoelmat.

Työpajat voi toteuttaa joko etänä tai paikan päällä museossa tai koulussa. Materiaaleja voi hyödyntää vapaasti ruokakulttuurikasvatussisältöjen suunnittelussa. Power Point -esityksiä ja taustamateriaalia voi käyttää sellaisenaan työpajan/tunnin alussa keskustelunherättäjänä, tai esitystä voi muokata omiin tarpeisiin sopivaksi ja poimia siitä itselle hyödyllisiä ideoita. Tarkoituksena on, että materiaalin lisäksi työpajassa voidaan hyödyntää kunkin museon omia kokoelmia, kokoelmaesineitä, arkistodokumentteja ja muistitietoa.

1. Lapskoussia, tappaiskeittoa, pitsaa ja Härkistä (kohderyhminä yläkoululaiset ja seniorit) -> ruokaperinteiden kulttuurinen ja ekologinen kestävä kehitys

Power Point suomeksi
Taustamateriaali suomeksi

Power Point på svenska
Bakgrundsmaterial på svenska

2. Kaiken maailman ruokakulttuurit (kohderyhminä yläkoululaiset ja seniorit) -> erilaisiin ruokakulttuureihin liittyvä kulttuurinen kestävä kehitys

Power Point suomeksi
Taustamateriaali suomeksi

Power Point på svenska
Bakgrundsmaterial på svenska

3. Kouluruokailu ennen ja nyt (kohderyhminä alakoululaiset ja seniorit) -> kouluruokailun sosiaalinen, ekologinen ja kulttuurinen kestävä kehitys

Power Point suomeksi
Taustamateriaali suomeksi

Power Point på svenska
Bakgrundsmaterial på svenska

Ruokatajua museossa -hanketta (2020-2021) rahoitti Museovirasto, ja hankkeessa yhteistyökumppaneina toimivat Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry, Gerontologinen ravitsemus Gery ry, sekä Helsingin yliopiston kotitalousopettajakoulutus.