Ammattilaiselta toiselle -työpaja

Hotelli- ja ravintolamuseon kehittämissä Ammattilaiselta toiselle -työpajoissa pohditaan ammattilaisuuden ulottuvuuksia yli sukupolvirajojen. Yhteinen monisukupolvinen pohdinta voi vahvistaa ammatti-identiteettejä ja historian kautta koettu ammatillinen voimaantuminen korostaa etenkin tiettyihin elinkeinoihin keskittyneiden museoiden roolia merkityksellisinä keskustelufoorumeina.

Työpajoissa yhdistetään myös kokoelmatyötä sekä museopedagogiikkaa. Työpajoissa voidaan kartuttaa museon kokoelmia esimerkiksi muistitiedon suhteen ja kokoelmaesineiden mukaan ottamisen kautta alan menneisyys konkretisoitui osallistujille.

Ammattilaiselta toiselle-työpajat konkretisoivat hyvin mahdollisuuksia, joita monisukupolvinen museopedagogiikka voi tarjota museoiden yleisöille sekä museoille itselleen.  Siksi laadimme työpajoista työpajapohjan, jota muut museot voivat hyödyntää omassa yleisötyössään.

 

Ammattilaiselta toiselle -työpajapohja suomeksi

Från yrkesperson till en annan -verkstad på svenska

From one professional to another -workshop in english

 

Työpajat on mahdollista järjestää myös etänä esimerkiksi Teams, Zoom, Google Meets tai Jitsi -sovellusten avulla. Etätyöpajaa varten on saatavilla oma työpajapohja:

 

Ammattilaiselta toiselle -etätyöpaja suomeksi

Från en yrkesperson till en annan -distansverkstad på svenska

From one professional to another-online workshop in english

 

Työpajat on toteutettu yhteistyössä Museoviraston ja PAMin kanssa.