Rinta rinnan - Työvuorossa naiset

Rinta rinnan -näyttely on kunnianosoitus naisille hotelli- ja ravintola-alalla. Näyttely esittelee valokuvin ja kertomuksin naisten työn merkitystä, muutosta ja haasteita.

Suuri osa majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöistä on 1900-luvulla ollut naisia. Heidän työpanoksensa on ollut merkittävä, mutta palkka ja arvostus usein pienempi kuin miesten. Kaikkiin työtehtäviin ei ole ollut pääsyä ja joissakin alan ammateissa, kuten ovimiehinä, naiset ovat olleet vähemmistönä. Alan naisammattilaiset eivät ole aina saaneet ansaitsemaansa kunniaa. Lisähaasteita naisille on tuonut muun muassa perheen ja työn yhdistäminen ja kamppailu tasavertaisempien työolojen ja palkkauksen puolesta. Työ jatkuu edelleen ammattitaidon, ammattiylpeyden ja työtoveruuden voimin – rinta rinnan.

Rinta rinnan – työvuorossa naiset avautuu naistenpäivänä 8.3.2016. Näyttelyn toteuttamista varten kerättiin keväällä 2015 muistoja ravintola-alan eri ammattien naistyöntekijöistä ja naistyöntekijöiltä.  Näyttely toteutetaan yhteistyössä Palvelualojen ammattiliiton PAM ry:n kanssa ja se liittyy Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liiton (HRHL) historiaprojektiin. Näyttelyn suojelijana toimii PAM ry:n puheenjohtaja Ann Selin.

Oheisohjelma ja opastukset

Opastus Rinta rinnan-näyttelyyn sisältyy Palveluksessanne!-yleisopastukseen. Lisäksi se voi pyytää myös Happy Hour -opastukseen.

Yleisöopastuksia järjestämme tapahtumisen yhteydessä kuten Helsinki-päivänä 12.6. Katso tarkemmat tiedot tapahtumakalenterista.

Näyttelyn aiheeseen voi tutustua myös hauskan testin avulla: Testaa, mikä ravintola-ammatti sopii sinulle parhaiten.