Kehitämme oppimateriaaleja Henrik Bitten stipendirahaston tuella

MaRa ry:n Henrik Bitten stipendirahasto on myöntänyt Hotelli- ja ravintolamuseolle merkittävän apurahan majoitus-, matkailu- ja ravitsemisalan oppilaitoksille ja opiskelijoille tarjottavien oppimateriaalien kehittämiseen. Kehittämiskohteet olemme määritelleet keräämämme palautteen sekä toive- ja tarvekartoituksen pohjalta. Kehittämistoimenpiteitä ovat:

  • opastettujen kierrosten yleisopastuksen tarkempi räätälöinti ravintola- ja cateringalan sekä matkailualan opiskelijoille
  • omatoimisten museovierailuiden elävöittäminen pelillisyyden avulla
  • etäpalveluiden oppimateriaalien kehittäminen tukemaan yhteisöllistä oppimista ja eri alojen tarpeiden entistä parempi huomioiminen
  • museon kirjallisen opetussuunnitelman laatiminen yhteistyössä ammattikoulujen kanssa

Teemme näkyväksi ruoka- ja juomakulttuurin ja siihen liittyvän palvelukulttuurin yhteistä kulttuuriperintöä ja yhteiskunnallista merkitystä. Majoitus-, matkailu- ja ravitsemisalan yhteisöille, yrityksille, työntekijöille ja opiskelijoille tarjoamme työkaluja miettiä alan historiallista identiteettiä sekä merkitystä ruoka- ja juomakulttuurin rakentajana. Tavoitteenamme on luoda kokemuksia oman ammatillisen historian haltuun ottamisesta sekä oivalluksia siitä, että huomisen historiaa tehdään nyt.

Ammattikoulujen kanssa tehtävä pedagoginen työ on museon perustamisesta (1971) lähtien ollut toiminnan ytimessä. Toimitiloissamme Helsingin Kaapelitehtaalla järjestämme majoitus-, matkailu- ja ravitsemisalan opiskelijoille alan merkitystä, kehitystä ja historiaa esitteleviä opastettuja näyttelykierroksia ja työpajoja. Myös opiskelijoiden omatoimiset ryhmä- ja yksilövierailut ovat mahdollisia, samoin ryhmien
etävierailut. Tarjoamme oppilaitosten käyttöön sekä historiallista että pedagogista asiantuntijuutta opiskelijoiden oman ammattialan historian ymmärryksen ja ammatti-identiteetin herättelyyn. Vahva ammatillinen identiteetti tukee opiskelijoiden voimavarojen ja työkyvyn kehittymistä sekä kiinnittää opiskelijat monisukupolviseen jatkumoon. Työuraansa aloittava tarvitsee myönteisiä roolimalleja sekä
viitekehyksen, jonka varaan omaa ammatillista tarinaansa rakentaa. Palveluidemme avulla vahvistamme ammattiin valmistuvien nuorten työelämävalmiuksia tarjoamalla ammatillisen identiteetin rakentamiseen eväitä historiasta. Olennaista on lisäksi pohtia, miten historia ja nykypäivä voisivat kohdata ja millaisen roolin se voisi saada osana myös tulevaisuutta.