Satokautta kuvaten

Satokautta kuvaten on Valokuvataiteen museon sekä Hotelli- ja ravintolamuseon yhteinen hanke, jossa tuetaan maahanmuuttajien kotoutumista ja kielenoppimista valokuvaamalla ja suomalaiseen ruokakulttuuriin tutustumalla.

Mitä? Hankkeessa toteutetaan retkiä, joilla tutustutaan asiantuntijoiden opastuksella luonnonantimiin niiden kasvuympäristössä. Retkillä kerättyjä kasveja valokuvataan kuvataidepedagogin ohjauksella ja valokuvista kootaan yhteinen satokauden seinäkalenteri vuodelle 2019. Retkien ohjauksesta vastaa ruokakasvattajan ja kuvataidepedagogin lisäksi aina aiheen asiantuntija.

Milloin? Toukokuussa 2018 tutustuttiin villiyrtteihin Lapinlahden puistossa. Saman vuoden syyskuussa tehtiin sieniretki Herttoniemeen sekä perehdyttiin kasvisten viljelyyn Perho Green City Farmilla Malmilla.

Osallistujat:Retkille osallistui suomen kielen opiskelijoita Laajasalon opistosta ja Suomen Diakoniaopistosta.

Työryhmä: Ruokapedagogi Roosa Saastamoinen, kuvataidepedagogi Henriikka Hietaniemi, Valokuvataiteen museon yleisötyön intendentti Erja Salo sekä Hotelli- ja ravintolamuseon museolehtorit Merja Nummi ja Maria Ollila

Projektin lopputyö: Retkillä kuvatuista valokuvista koostetaan yhteinen satokausikalenteri vuodelle 2019.

Yhteistyökumppanit: Hankkeen toteuttajina ovat Valokuvataiteen museo sekä Hotelli- ja ravintolamuseo. Yhteistyökumppaneina retkillä olivat Laajasalon opisto, Suomen Diakoniaopisto, Uudenmaan Martat, Perho Green City Farm sekä Ravintola Perho. Satokautta kuvaten on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke. Hanke on osa laajempaa Helinä Rautavaaran museon koordinoimaa Turvapaikkana museo -hanketta, joka sai jatkorahoitusta vuosille 2017–2018. Neljäntoista museon yhteiseen hankkeeseen sisältyy näyttelyitä, opastuksia, liikunta- taide- ja kädentaitopajoja, juhlia ja muita tapahtumia eri puolilla Suomea.

Lisätiedot: Hankekoordinaattori Roosa Saastamoinen, roosa.saastamoinen(at)hotellijaravintolamuseo.fi

#satokauttakuvaten #turvapaikkanamuseo

Katso kuvia retkiltä.