E-VOKED

Hotelli- ja ravintolamuseo on mukana Erasmus+ -rahoituksella toteutettavassa E-VOKED (European Museums for Vocational Education) -hankkeessa, jossa kehitetään museopedagogista toimintaa ammattiin opiskeleville nuorille. Mukana on yli kymmenen eurooppalaista kauppaan, turismiin sekä ruoka- ja juomakulttuuriin liittyvää museota, jotka pääsevät jakamaan toisilleen toimivia käytäntöjä ja samalla luomaan kansainvälisen yhteistyöverkoston. Vuonna 2018 käynnistynyttä hanketta vetää Hungarian Museum of Trade and Tourism.

Hankkeessa perehdytään mm. museoiden ammatillisille oppilaitoksille tarjoamiin pedagogisiin palveluihin ja niihin liittyviin toimiviin käytäntöihin. Lisäksi kehitetään esimerkiksi opiskelijoiden ammatti-identiteettiä vahvistavia käytäntöjä sekä digitaalisen teknologian hyödyntämistä museopedagogiassa edelleen. Hankemuseot työskentelevät verkossa ja vierailevat toistensa luona. Hotelli- ja ravintolamuseo järjesti muille hankemuseoille kokouksen keväällä 2019 Helsingissä.

Vuoden 2021 koulutukset järjestetään verkossa. Hankkeen tuloksista kootaan verkkojulkaisu. Hanke päättyy elokuussa 2021.

Lisätietoja: