Suomen Sommelierit tukee ruoka- ja juomakulttuurin foorumia

Suomen Sommelierit ry on lähtenyt mukaan tukemaan ruoka- ja juomakulttuurin hyväksi tehtävää historia- ja museotyötä tekemällä lahjoituksen Hotelli- ja ravintolamuseon 50-vuotisjuhlarahastoon. Museo kehittää parhaillaan toimintaansa kohti ainutlaatuista ruoka- ja juomakulttuurin foorumia. Museo uudistaa konseptiaan, näyttelyitään ja palveluitaan, jotta sen toiminta on jatkossa entistä vaikuttavampaa. Uudistettu museo avataan yleisölle loppuvuonna 2021.

Suomen Sommelierien ja Hotelli- ja ravintolamuseon yhteisenä tavoitteena on ruoka- ja juomakulttuurin merkityksen ja alalla toimivien ammattilaisten työn näkyväksi tekeminen. ”Suomalainen ruoka-, juoma- ja ravintolaosaaminen ansaitsevat lisää arvostusta, ja Hotelli- ja ravintolamuseon tekemä työ on erityisen merkittävää lisäten ymmärrystä alan tärkeydestä ja sen kosketuspinnasta meidän jokaisen elämään. Yhdistyksenä meidän tärkeimpiin tehtäviimme kuuluu alan kehittäminen ja alan ammattilaisten toimintaedellytysten parantaminen, ja kulttuurin tallentaminen sekä siitä viestiminen ovat olennaisia osia tätä työtä”, toteaa Heidi Mäkinen MW, Suomen Sommelierit ry:n puheenjohtaja.

Museolle yhteistyö ruoka- ja juomakulttuurin kentällä toimivien yhdistysten kanssa on elinehto. ”Mitä laajemmat verkostot ja mitä vahvempi yhteisö ympärillämme on, sitä vahvempi ja vaikuttavampi olemme museona”, toteaa museonjohtaja Anni Pelkonen. ”Museo auttaa yksilöitä, yhteisöjä ja yrityksiä ymmärtämään oman merkityksensä ruoka- ja juomakulttuurin ja palvelukulttuurin rakentajina. Pandemian aiheuttaman historiallisen kriisin keskellä haluamme nostaa esille erityisesti majoitus- ja ravitsemisalan ammattilaisten merkittävää roolia suomalaisen ruoka- ja juomakulttuurin kehityksessä.”

Museon uudistustyön ja toiminnan tueksi Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö on perustanut 50-vuotisjuhlarahaston, johon voivat lahjoittaa niin yhteisöt, yritykset kuin yksityishenkilötkin. Lahjoitusohjeet, rahankeräysluvan tiedot sekä lahjoittajalistaus löytyvät museon kotisivuilta.

Lisätietoja:

Heidi Mäkinen MW, puheenjohtaja
heidi.makinen@gmail.com
+358 44 360 6570
www.sommeliers.fi

Anni Pelkonen, museonjohtaja
anni.pelkonen@hotellijaravintolamuseo.fi
+358 44 7474107
www.hotellijaravintolamuseo.fi/juhlavuosi

****

Suomen Sommelierit ry on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää suomalaisten juoma- ja viinikulttuuria. Yhdistys on Suomen virallinen edustaja kansainvälisessä sommelierliitossa ASI:ssa. Yhdistyksen tavoitteena on kehittää ja ylläpitää sommeliertoimintojen vaatimia taitoja ja tietoja sekä nostaa viinitarjoilua ja siihen liittyviä toimintoja Suomessa kohti kansainvälisesti kilpailukykyistä tasoa.

Hotelli- ja ravintolamuseo on ruoka- ja juomakulttuurin ja majoitus- ja ravitsemisalan erikoismuseo, jonka toiminta käynnistyi Hotelli- ja ravintolaopistosäätiön aloitteesta vuonna 1971 Hotelli- ja ravintolaopiston tiloissa Haagassa. Kaapelitehtaalle museo muutti vuonna 1993. Nykyisin museota ylläpitää Hotelli- ja ravintolamuseosäätiö – Stiftelsen för Hotell- och restaurangmuseet sr.