Katuruokakulttuuria tallennetaan museon kokoelmiin

Suomalaisissa kaupungeissa on myyty katuruokaa jo 1800-luvulla. Viime vuosina katuruoka on ollut jälleen ajankohtainen ja näkyvä ilmiö. Katuruokaa on tarjottu erilaisissa tapahtumissa, mutta monen mobiilikeittiön toiminta on myös säännöllistä ja myyntipaikat vaihtuvat. Hotelli- ja ravintolamuseo dokumentoi katuruokaa tarjoavan liikkuvan mobiilikeittiön, ruokarekan toimintaa vuonna 2016.

Museon tavoitteena on valokuvata ja havainnoida mobiilikeittiön yhden myyntivuoron kaikki vaiheet: valmistelu, myyntipaikalle tai -paikoille siirtyminen, ruoan valmistaminen, valmiit annokset ja myynti, vuoron päättyminen ja valmistautuminen seuraavaan myyntivuoroon. Dokumentoinnin näkökulmana on museossa ensimmäistä kertaa ruoan kuljettaminen asiakkaan saataville sekä kuljettamiseen liittyvät haasteet.

Työ toteutetaan osana museoiden valtakunnallisen TAKO tallennus- ja kokoelmayhteistyön Pooli 5 -työryhmän nykydokumentointihanketta, jolle Jenny ja Antti Wihurin rahasto on myöntänyt 20 000 € apurahan. Hankkeessa keskitytään liikenteeseen ja sen tarkoitus on tallentaa kuljetusliikenteen kulttuuriperintöä museoihin nykyajan dokumentoinnin avulla. Hankkeeseen osallistuu kolmetoista museota eri puolilla Suomea. Hanke jakautuu museoiden ja dokumentointikohteiden mukaan kuljetusliikenteen ala-aiheisiin, joita ovat logistiikka, tietoliikenne ja liikennealueet kuten satamat ja lentokentät. Mukana on erilaisia nykyajan ilmiöitä, jotka antavat uudenlaista perspektiiviä suomalaiseen kuljetusliikenteeseen. Hankkeessa on merkittävää sen valtakunnallinen kattavuus, museoiden liikenteeseen liittyvien kokoelmien yhteinen tarkastelu ja laaja-alainen yhteistyö liikenteen alan yritysten kanssa.

 

Lisätietoja hankkeesta https//bit.ly/1ZtQQdY

Lisätietoja katuruoan historiasta https//www.tyovaenruokailu.fi/

Anni Pelkonen, tutkija
044 747 4107
anni.pelkonen(a)hotellijaravintolamuseo.fi