Rinta rinnan! -näyttely juhlistaa naisten työtä

TIEDOTE 8.3.2016

Hotelli- ja ravintolamuseossa avataan naistenpäivänä 8.3.2016 Rinta rinnan – Työvuorossa naiset -näyttely, joka esittelee valokuvin ja kertomuksin naisten työn merkitystä, muutosta ja haasteita.

Vaikka valtaosa hotelli- ja ravintola-alan työntekijöistä on ollut naisia, alan näkyvimmät toimijat ovat pääsääntöisesti olleet miehiä. Naiset ovat suurimpana työntekijäjoukkona mahdollistaneet hotellien ja ravintoloiden työarjen pyörimisen, mutta palkka ja arvostus ovat jääneet pienemmiksi kuin miehillä. Keittäjien, baarimestarien, kylmäköiden ja tarjoilijoiden työssään kohtaamat haasteet, kuten kiire, matala palkka, huonot työolot ja epätasa-arvo, ovat tuttuja myös monelle muulle työssäkäyvälle. Näyttelyssä tuodaan esille sitä naisten työarkea, mikä ei ole yleensä ollut asiakkaille näkyvissä. Ravintoloissa työnjako keittiön ja ravintolasalin välillä oli selkeä, mutta työ oli molemmissa kiireistä ja raskasta. Työntekijöiden keskinäinen huumori ja solidaarisuus kevensivät työtaakkaa. Ammattinimikkeet ja palkkaus jakautuivat pitkään sukupuolen mukaan. Esimerkiksi kokin ja viinurin tehtävät annettiin vain miehille. Keittiössä uudet laitteet ja työtavat muuttivat työtehtäviä ja ravintolasalissa tasapainoiltiin asiakkaiden odotusten ja työvelvollisuuksien välillä. Osa ammateista, kuten perunankuorija, astianpesijä tai viinikassa, hävisivät uusien käytäntöjen myötä kokonaan.

Rinta rinnan -näyttely valottaa naisten työtä monipuolisesti urien alkuvaiheista niiden käännekohtiin. Töihin tultiin nuorina ja vielä 1950-luvulla työ opittiin yleisesti tekemällä. Ammattikoulutuksen asema vahvistui vähitellen. Työpaikan sai alalla helposti ja sitä vaihdettiin usein. Harjoittelijoilla ja nuorilla työntekijöillä saattoi olla rankkaa: ammattisalaisuuksia ei aina paljastettu ja hierarkia oli tiukka. Näyttelyn yli sata valokuvaa kertovat, mistä ammattiidentiteetti muodostuu ja mitä ammattitaidolla voikaan saavuttaa. Keskiössä on nyt työntekijä, joka tulee lähelle koskettavien kuvien ja aitojen kertomusten kautta. Näyttely on kävijälle vahva kokemus. Se haastaa jokaisen pohtimaan myös omaa työidentiteettiään ja samaistumaan naisammattilaisten asemaan.

Näyttelyn yhteydessä järjestetään Naiset ja työ -luentosarja, joka käsittelee naisten aseman työelämässä neljästä näkökulmasta. Yleisöopastuksia järjestetään tapahtumien yhteydessä. Itselle sopivaa entisajan ravintola-alan ammattiaan voi testata museon tekemällä hauskalla nettitestillä osoitteessa www.hotellijaravintolamuseo.fi/ammattitesti/

Rinta rinnan -näyttely on toteutettu yhteistyössä Palvelualojen ammattiliiton PAM ry:n kanssa ja se liittyy Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liiton (HRHL) historiaprojektiin. Näyttelyn suojelijana toimii PAM ry:n puheenjohtaja Ann Selin. Näyttely on esillä 8.3.2016–8.1.2017.

Tiedotuskuvat: Merja Nummi, puh. 044 747 4106, merja.nummi@hotellijaravintolamuseo.fi