Museoboksi viedään palvelutaloihin

Mitä on jo tehty

Ensimmäinen Museoboksi käsikirjoitettiin ja testattiin keväällä 2022. Museoboksi vei virtuaaliselle aikamatkalle Porin Hotelli Otavan kautta maailmalle. Käsikirjoittajina toimivat Museoboksi-tuottajan lisäksi museoiden ohjaajat.

Museoboksin koeyleisönä ovat olleet Hämeenlinnan kaupunginkirjaston henkilöstö sekä Kirjastopäivien osallistujat Hämeenlinnassa ja Oulun yliopistosta opiskelijat.

Keväällä 22 Museoboksi valittiin mukaan DOORS-ohjelman ajatushautomoon yhtenä 40:stä kehityskelpoisesta kansainvälisestä hankkeesta. DOORS-ohjelmaa rahoittaa Euroopan unioni. https://ars.electronica.art/doors/en/

Mitä seuraavaksi

Seuraava testikierros toteutetaan osana valtakunnallista, ikääntymistä juhlistavaa ARMAS-festivaalia 1.-14.10. Järjestämme kuusi Museoboksi-testiä Helsingin palvelutaloissa. Taustatarinana toimii keväällä testattu aikamatka hotelli Otavassa.

Syksyllä työryhmään liittyy pakopelien käsikirjoittamisen ammattilainen Maaria Klemetti ja  alkaa uuden, pakopelimäisen Museoboksin käsikirjoittaminen, joka testataan marras-joulukuussa.

Museoboksi työryhmä:

Merja Nummi, yleisötyön päällikkö, Hotelli- ja ravintolamuseo

Erja Salo, intendentti, yleisötyö, Suomen valokuvataiteen museo

Heini Räsänen, museolehtori, Teatterimuseo

ohjaajat Noora Nikander, Anna-Maija Kesonen, Siiri Ervasti

 

MUSEUMBOX TRAVELS TO SERVICE HOUSES – News from the Museumbox project

What has been done

The first Museumbox was scripted and tested in the spring of 2022. Museobox took a virtual time trip to the world through Hotelli Otava. In addition to the Museumbox producer, museums’ guides acted as screenwriters.

The test audience for Museumbox has been Hämeenlinna City Library staff, participants of Library Days in Hämeenlinna and students from the University of Oulu.

In the spring of 22, Museoboksi was selected to join the DOORS program as one of 40 international projects eligible for development. The DOORS program is financed by the European Union. https://ars.electronica.art/doors/en/

What next

The next test round will be carried out as part of the ARMAS festival from 1 to 14 October. ARMAS is a nation-wide festival that celebrates creativity in older age. We organize six Museumbox tests in Helsinki’s assisted living buildings. The background story is the same time travel through hotel Otava that was tested in the spring.

In the fall, Maaria Klemetti, a professional in scripting escape games, will join the working group, and the scripting of the new, escape game-like Museumbox will begin, which will be tested in November-December.