Museoboksi

Hotelli- ja ravintolamuseo, Teatterimuseo ja Suomen valokuvataiteen museo konseptoivat ja toteuttavat vuonna 2022 Museoboksi-hankkeen, jota rahoittaa Museovirasto ammatillisten museoiden innovatiivisena hankkeena. Tavoitteena on lisätä laaja-alaisten ja elämyksellisten museokokemusten saavutettavuutta valtakunnallisesti.

Museoboksi on etäpalvelu, joka tuo ryhmille kolmen museon sisällöt koettavaksi sekä virtuaalisesti että yhteisöllisesti ja kehittää immersiivisiä museokokemuksia ja oppimisympäristöjä. Dialogisuus museon sisältöjen ja ryhmän välillä tapahtuu ohjaajan avulla. Museoboksia testataan ja kehitetään yhdessä käyttäjäryhmän kanssa. Boksin toimintamalli toteutetaan yhteiskehittelyn ja testauksen kautta. Hanke käynnistyi syksyllä 2021.

Hankkeen partnerit ovat:
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu
Hämeenlinnan kaupunginkirjasto

Yhteystiedot:
hrm(at)hotellijaravintolamuseo.fi, +358 (0)44 747 4110


In English:

Museumbox 

The Hotel and Restaurant Museum, the Theatre Museum and the Finnish Museum of Photography are conceptualizing and realizing the Museumbox project in 2022. It is funded by the Finnish Heritage Agency as an innovative project by professional museums. The aim is to expand the accessibility of wide-ranging and holistic museum experiences in the whole country. 

The Museumbox is a remote service which provides both a virtual and communal museum experience for a group of adults. The box is being developed as an immersive experience and a learning environment. A guide facilitates the interaction between the contents of the museums and the group. The Museumbox is being tested and developed in close collaboration with various audience groups. The box’s model is put into practice through cooperative development and testing. The project started in the fall of 2021. 

The project partners are:
Haaga-Helia University of Applied Sciences
Hämeenlinna City Library 

Contact information:
hrm(at)hotellijaravintolamuseo.fi, +358 (0)44 747 4110

 

Museumbox is part of the DOORS – Digital Incubator of Museums network. More information https://ars.electronica.art/doors/en/

DOORS has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101036071.