Etsitään ravintolan ovinaista

Hotelli- ja ravintolamuseo kerää muistoja ravintola-alan eri ammattien naistyöntekijöistä ja naistyöntekijöiltä. Keräys liittyy maaliskuussa 2016 avautuvaan Rinta rinnan -näyttelyyn, joka esittelee naisten työn merkitystä, muutosta ja haasteita.

Suuri osa majoitus- ja ravitsemisalan työntekijöistä on 1900-luvulla ollut naisia. Heidän työpanoksensa on ollut merkittävä, mutta palkka ja arvostus usein pienempi kuin miesten. Kaikkiin työtehtäviin ei ole ollut pääsyä ja joissakin alan ammateissa, kuten ovimiehinä, naiset ovat olleet vähemmistönä. Näistä museolla onkin vähemmän muistitietoa. Alan naisammattilaiset eivät ole aina saaneet ansaitsemaansa kunniaa. Lisähaasteita naisille on tuonut muun muassa perheen ja työn yhdistäminen ja kamppailu tasavertaisempien työolojen ja palkkauksen puolesta. Työ jatkuu edelleen ammattitaidon, ammattiylpeyden ja työtoveruuden voimin – rinta rinnan.

Voit kirjoittaa esimerkiksi:

  • työurastasi, kuten koulutuksestasi ja missä paikoissa olit töissä.
  • minkälaisia muutoksia majoitus- ja ravitsemisalalla tapahtui työurasi aikana esim. työkulttuurissa, työn arvostuksessa jne. Mitä muoti-ilmiöitä oli?
  • mikä työssäsi oli parasta tai haastavinta.
  • liittyykö työhösi joitakin tapahtumia tai henkilöitä (esimiehiä, työkavereita, asiakkaita), jotka ovat jääneet erityisesti mieleen.

Pyydämme lähettämään materiaalin ravintolamuistoja tallentavan Restopedia-sivuston kautta toukokuun 2015 loppuun mennessä. Ensisijaisesti toivomme kirjoitettuja muistoja, mutta myös työhön liittyvät valokuvat ja dokumentit ovat tervetulleita. Sivusto löytyy osoitteesta www.restopedia.fi Vaihtoehtoisesti muistoja voi lähettää postitse osoitteeseen Restopedia c/o Hotelli- ja ravintolamuseo, Tallberginkatu 1 G 60, 00180 Helsinki. Liitä mukaan yhteystietosi.

 

Rinta rinnan -näyttely toteutetaan yhteistyössä Palvelualojen ammattiliiton PAM ry:n kanssa ja se liittyy Hotelli- ja Ravintolahenkilökunnan Liiton (HRHL) historiaprojektiin.