Hotelli- ja ravintolamuseo uudistuu vuonna 2021

Hotelli- ja ravintolamuseo kehittää toimintaansa kohti moniäänistä ja elämyksellistä ruoka- ja juomakulttuurin foorumia. Uudistukset ovat osa museon 50-vuotisjuhlavuotta, jota vietetään vuonna 2021. Hotelli- ja ravintolamuseo on saanut kaksi merkittävää hankeapurahaa uudistuksen toteuttamiseksi.

Lokakuun alussa käynnistyneessä Ruokatajua museossa -hankkeessa kehitetään museon pedagogisia palveluja. Hankkeessa luodaan toimintamalli sekä ruokakulttuurikasvatukseen sopivia sisältöjä, joissa huomioidaan ruokaan liittyvät sosiaalisen, kulttuurisen ja ekologisen kestävän kehityksen tavoitteet. Hanke toteutetaan Museoviraston avustuksella yhdessä Ruokakasvatusyhdistys Ruukku ry:n, Gerontologinen ravitsemus Gery ry:n ja Helsingin yliopiston kotitalousopettajakoulutuksen kanssa.

Jenny ja Antti Wihurin rahaston tuella edistetään museon näyttelytoimintojen ja tilojen uudistusta. Työn alla olevan uudistuvan perusnäyttelyn laajana kattoteemana on syöminen ja juominen Suomessa. Näyttelyssä tuodaan esille ruokaan ja juomaan liittyviä perinteitä, aikakausia ja ajallisia muutoksia. Ruoka- ja juomakulttuuria tarkastellaan myös ammattien ja rakenteiden kautta: ammattilaisten työn sekä ruoan ja juoman kuluttamista ohjaavien yhteiskunnallisten ja poliittisten raamien kannalta. Elämyksiä luodaan uusien esittämistapojen ja teknologian avulla, mutta myös perinteisiä esittämisen keinoja, kuten värejä, valaistusta ja ääntä hyödyntäen. Ruoka- ja juomakulttuuriin olennaisesti liittyvä moniaistisuus on vahvasti mukana ja aistikokemuksista rakennetaan kokonaisvaltaisia. Uudistettu museo ja näyttely avataan yleisölle lokakuussa 2021.

Lisätietoja:
Anni Pelkonen, museonjohtaja
p. 044 747 4107
anni.pelkonen@hotellijaravintolamuseo.fi