Avustus Museonäyttely ravintolana -hankkeelle

Museovirasto on jakanut avustukset museoiden innovatiivisiin hankkeisiin. Avustusta myönnettiin 24 museolle, joista yksi on Hotelli- ja ravintolamuseo. Museoiden innovatiivisiin hankkeisiin tarkoitetun avustuksen tavoitteena on lisätä museoiden yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja merkitystä kehittämällä museoiden toimintamalleja ja syventämällä museoiden ja yleisöjen välistä vuorovaikutusta. Hotelli- ja ravintolamuseon hankkeessa kehitetään ruokapalveluja museon näyttelytilassa.

Uudessa hankkeessa testataan erilaisia tapoja nauttia ruoasta Hotelli- ja ravintolamuseon näyttelytilassa. Tavoitteena on luoda ateriaelämyksiä. Hankkeessa testattavat konseptit kumpuavat museon omista suomalaista ruoka- ja juomahistoriaa käsittelevistä kokoelmista. Hankkeessa tutkitaan myös, mitä muita palveluja – esimerkiksi näyttelyopastuksia – asiakkaat haluaisivat yhdistää ruokailuun.

Hankkeen aikana toteutetaan museon tiloissa lukuisia erilaisia ruoka-aiheisia tapahtumia esimerkiksi treffejä, illallisia, tasting-tilaisuuksia sekä lounasdiskoja ja cocktail-tilaisuuksia yrityksille. Lisäksi hankkeen aikana selvitetään pysyvämmän ravintolatoiminnan kustannuksia ja toteutusmahdollisuuksia esimerkiksi Kaapelitehtaalle suunniteltavan Tanssin Talo -hankkeen yhteydessä.

Tilaisuuksia toteutetaan yhteistyössä eri tahojen kanssa muun muassa Laurean ammattikorkeakoulun ja Elo-säätiön itsenäisyyden juhlavuoden Syödään yhdessä -hankkeen kanssa.

Lisätietoja: Museonjohtaja Anni Pelkonen, 044-747 4107,  anni.pelkonen(at)hotellijaravintolamuseo.fi