Museon palveluihin ollaan tyytyväisiä

Osana laadun kehittämistyötä Hotelli- ja ravintolamuseo on alkanut kerätä määrätietoisesti palautetta toiminnastaan. Museon aulasta ja nettisivuilta löytyvän palautelomakkeen lisäksi opastuksilta on kerätty palautetta vuoden 2015 alusta alkaen. Lisäksi Haaga-Helia ammattikorkeakoulun restonomiopiskelijat olivat keräämässä asiakaspalautetta viikon ajan näyttelyvierailta. Hotelli- ja ravintolamuseo hakee vuonna 2015 Laatutonni-sertifikaattia.

 

Näyttelyihin on helppo tutustua

Haaga-Helia ammattikorkeakoulun toisen vuoden restonomiopiskelijat toteuttivat Hotelli- ja ravintolamuseolle asiakastyytyväisyyskyselyn keväällä 2015. Tutkimus kohdistui varsinaisen päänäyttelyn lisäksi myös 80-lukua koskevaan teemanäyttelyyn. Opiskelijat keräsivät palautetta viikon ajan näyttelyssä ja museon kanta-asiakkaille lähetettiin internetlinkki kyselyyn. Kyselyyn vastasi 35 henkilöä. Vastaajista 24 oli naisia ja loput 11 miehiä. Vastaajista 25 henkilöä oli iältään yli 30-vuotiaita ja alle 30-vuotiaita oli 10, joista kaksi oli ala-ikäistä.

Vierailijoiden syy tulla Hotelli- ja ravintolamuseoon vierailulle oli useimmiten vapaa-ajanvietto. Toiseksi suurin vastaajaryhmä oli koululaiset/opiskelijat, jotka vierailivat museossa osana opintojaan. Kolme kävijää oli valinnut vastaukseksi ”muu syy, mikä” ja heistä kahden syynä oli ollut kulttuurihistoriallisen tietämys, kolmannen syy oli ollut se, ettei hän ollut käynyt aikaisemmin Hotelli- ja ravintolamuseossa. Vastaajista peräti 83 % oli ensimmäistä kertaa Hotelli- ja ravintolamuseossa. Kävijöistä vain viidelle museo oli entuudestaan tuttu ja muut olivat saaneet tiedon museosta koulusta, televisiosta ja Kaapelitehdasinfosta. Vastaajista 31 % oli lukenut museosta internetistä. Vastaajista 10 tuli vierailulle erityisesti teemanäyttelyn vuoksi.

Museon tarjontaan oltiin keskimäärin tyytyväisiä. Asiakkaat arvioivat väitteitä asteikolla 1-5, jossa 1 oli täysin samaa mieltä, 3 ei samaa eikä erimieltä ja 5 tarkoitti täysin eri mieltä. Keskiarvo numeerisella asteikolla mitattuna museolle oli kokonaisuudessaan 2,5. Näyttelyyn oli vastaajien mielestä helppo tutustua (2,2) ja näyttelyt vastasivat odotuksia (2,4). Vähäisen vastausmäärän takia pitkälle vedettyjä johtopäätöksiä ei voi tehdä, mutta näyttäisi kuitenkin siltä, että vastaajien mielestä 80-lukua käsittelevä erikoisnäyttely olisi voinut olla kattavampi (2,7). Museon suosituimpia toiminnallisia elementtejä ovat kyselyn mukaan tuoksubaari, jukeboksi ja salakapakka. Vähiten oli availtu WC:n ovea, sillä vain 9 vastaajaa oli kurkistanut “vessaan”.

Kysymyksessä myös selvitettiin, puuttuiko museosta kävijöiden mukaan jotakin. Vastauksia tähän kysymykseen saatiin 30, joista 23 oli sitä mieltä, ettei museosta puuttunut mitään oleellista. Vastaajista 7 toivoi näyttelyyn lisää mm.

 • tietoa alkoholikorteista
 • Tarjoilijanuket, portsarit, ruokalistat, viinilistat
 • enemmän ruokakulttuuria
 • More information and facts of historically valuable hotels in Finland

Kyselyn viimeisessä kysymyksessä selvitettiin, mitä mieltä museokävijät olivat henkilökunnan puuttumisesta näyttelykerroksesta. Väitettä ”en jäänyt kaipaamaan henkilökunnan opastusta näyttelyalueella” arvioitiin keskiarvolla 2,46. Vastaajista 6 kaipasi henkilökuntaa myös näyttelyalueelle. Näistä asiakkaista neljä oli yli 50-vuotiaita.

Opiskelijoiden ja museovieraiden keskusteluissa selvisi myös, että lomakkeessa käytetty termi ”kasari” ei ollut kaikille tuttu.

 

Oppaiden rentous ja tarinat saavat kiitosta

Opastuksilta palaute kerätään lähettämällä vierailun jälkeen linkki palautelomakkeeseen ryhmän vetäjän sähköpostiin. Linkkiä voi jakaa myös muille opastuksella mukana olleille. Hotelli- ja ravintolamuseossa on ollut kevään aikana lähes 100 opastusta. Niistä on saatu 43 palautetta eli vastausprosentti on lähes 50. Opastuksia on pidetty erittäin selkeinä ja ne ovat sisältäneet sopivasti toiminnallisuutta. Vain muutama vastaaja (6) on toivonut pidempiä opastuksia. Vastaajat ovat toivoneet laajempia näyttelyitä ja isoille ryhmille väljempää aikataulua, jotta kaikki ehtivät mukaan.

Kysymykseen “Mistä erityisesti piditte opastuksella?” vastattiin mm.

 • Keskittymisestä teemaan ja alttiudesta reagoida ryhmämme esittämiin kysymyksiin
 • Esittely oli erittäin hyvin suunniteltu, samoin kuin näyttelykin ja olisimme kuunnelleet vielä pidempään, niin mielenkiintoinen sisältö oli, kiitos!
 • Kattavasta tietopaketista, toisaalta yhdessä paikassa seistiin vähän turhan pitkään.
 • Morsian otettiin hyvin huomioon ja samoin muut osallistujat. Tehtävät olivat oikein hauskoja, ja niissä oli mielestäni hyvin huomioitu myös morsiamen ja vieraiden yhteinen tekeminen. Essut oli oikein hyvä lisä! Morsian oli mielissään diplomista ja pinssistä. Erityisen hupaisa oli myös iskulausekone!
 • Opas oli asiantunteva ja luonteva ja sai mukaan huumoria. Oli oikein onnistunut vierailu!
 • Näyttely(t) esittelyineen oli sopivan kompakti. Halutessaan pystyi yksityiskohtia syventämään. Olen varma että palaan.
 • Oli mielenkiintoinen, siksi tuntui, että 45 minuuttia hurahti vauhdilla. Vartin lisää olisi hyvinkin vielä jaksanut kuunnella. Hyvä opas tuo neiti nro 79.
 • Opas oli erittäin ihana ja kertoi hauskasti ravintolan ja viinan historiasta. Oli samalla asiallisen selkeä sekä rennon hauska.
 • Eri ikäkausien yksityiskohdat nostettu hienosti esille.
 • Tehtävät olivat hyviä ja opimme paljon uusia asioita. Hotellin pienoismalli oli hieno. Alkoholin historia oli mielenkiintoista. Oli kiva kun sai itse tehdä ja kokeilla.
 • Lapset otettiin hyvin mukaan ja kiinnostus säilyi loppuun asti. Olisi mukava, jos olisi myös muistakin teemoista tarjolla toimintaa niin voisi ajatella tulevan myös toisenkin kerran juhlimaan syntymäpäiviä.
 • Kaikenlaisesta ruokakulttuuriin liittyvästä historiatiedosta, erityisesti kiinnostavista yksityiskohdista, joita ei missään muualla ole tullut vastaan.
 • Opas saa arvosanaksi 10+, sillä ryhmässämme oli täysin sokeita ihmisiä ja hän osasi kuvatulkata asioita. Ryhmämme koostui muutenkin näkövammaisista. Ja koska monella heistä on kuulolaite, oppaan ääni oli selkeä ja kuuluva, joten he kuulivat suunnilleen kaiken, mitä kerrottiin. Lisäksi oli mukava, että joitakin esineitä sai katsoa käsin koskemalla.

 

Hotelli- ja ravintolamuseo kiittää saadusta palautteesta. Hyödynnämme sitä jatkossa palveluidemme kehittämisessä. Jatkossa myös kokouspalveluista ja tietopalvelun asiakkailta tullaan kysymään palautetta.