Ammattiosaamista sukupolvelta toiselle

Mitä tapahtuu, kun eri sukupolvia edustavat ammattilaiset kokoontuvat museoon? Tämä kysymys sai vastauksensa Hotelli- ja ravintolamuseon Ammattilaiselta toiselle-työpajoissa. Työpajat toivat yhteen hotelli-, ravintola- ja matkailualojen opiskelijat, työuraa tekevät osaajat sekä jo eläköityneet konkarit keskustelemaan omien alojensa historiasta, viime vuosikymmenien kehityskuluista sekä tulevaisuuden mahdollisuuksista. Innostus ja intohimo omaa ammattiaan yhdistyi näin museon tallennus- ja yleisötyöhön herättäen uusia mahdollisuuksia ammatilliseen voimaantumiseen museotyön ja historian kautta.

Keväällä 2020 järjestetyt työpajat olivat uusi avaus monella tasolla. Monisukupolvinen ammatillinen pohdinta pyrki vahvistamaan ammatti-identiteettejä ja toisaalta työpajoissa etsittiin myös uusia mahdollisuuksia kokoelmatyön sekä museopedagogiikan yhdistämiseen. Työpajoissa pyrittiin kartuttamaan museon kokoelmia esimerkiksi muistitiedon suhteen ja kokoelmaesineiden mukaan ottamisen kautta alan menneisyys konkretisoitui osallistujille. Koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen vuoksi työpajat jouduttiin siirtämään pikaisella aikataululla etänä pidettäviksi. Kuitenkin tämä mahdollisti uuden oppimisen sekä uusien toimintamallien testaamisen, mikä osoittautui positiiviseksi kokemukseksi eikä vähentänyt osallistujien innostusta.

Työpajoista saatu palaute korosti ammatillisen vertaistuen ja oman alan menneisyyden pohtimisen merkitystä. Opiskelijat pääsivät kuuntelemaan pitkän uran tehneiden ammattilaisten kiehtovia uratarinoita ja konkarit saivat opiskelijoilta uusia näkökulmia tulevaisuuden haasteisiin. Menneisyyden sekä alalla vaikuttaneiden tekijöiden kontekstualisoiminen korosti museon tärkeyttä keskustelujen fasilitoijana. Osallistujilta kantautuneet toiveet työpajojen jatkosta kertoi monisukupolvisen yhteistyön merkityksellisyydestä eri ikäpolville.

Osana työpajaprojektia Hotelli- ja ravintolamuseo halusi jakaa sen kautta saatuja oppeja museokentällä. Etenkin tiettyjen elinkeinojen historiaan keskittyneet museot voivat toimia ammatillisen voimaantumisen paikkoina sekä samalla kartuttaa omaa tuntemustaan elinkeinosta sekä alan työntekijöistä. Näin ollen Hotelli- ja ravintolamuseossa laadittiin työpajapohja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä museolla toteutettavasta työpajasta että etätyöpajasta.

Työpajapohjat löytyvät täältä

Suurkiitos kaikille työpajoihin osallistuneille!