Yhteistyö kotitaloustieteenlaitoksen kanssa

Kasari! – Suomalaisen ruokakulttuurin 80-luku teemanäyttelyn yhteydessä tehtiin yhteistyötä Helsingin yliopiston kotitaloustieteenlaitoksen kanssa. Opiskelijoille tarjottiin aiheita opinnäytetöihin museon kokoelmista ja useampi tarttui niihin. Yksi opiskelijoista myös kirjoitti aiheestaan museon näyttelyjulkaisuun.

Lisäksi kotitalousopettajiksi opiskelevat toteuttivat museon aulaan kaksi aistitilaa. Aistitila on paikka, jossa erilaiset ihmiset kohtaavat toisensa. Moniaistisen ympäristön tarkoituksena on toimia keskustelun, ajattelun ja oppimisen virittäjänä. Tilaan toteutetut maisema, äänet, tuoksut, maut ja esineet johdattelevat kävijää ensin 1980-luvun kodin arkeen ja toisella viikolla lastenjuhliin.