Selkokielisyys hanke käynnissä

Toteutamme Museot ammatillisen kielen oppimisen tukena -hankkeen, jossa luodaan museokentän käyttöön pedagogisia tukimateriaaleja selkosuomeksi sekä kehitetään työpaja/opastus, jossa selkokielisiä materiaaleja hyödynnetään. Sisällöissä painotetaan ekologisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä ja toimenpiteissä osallisuutta ja yhdessä tekemistä. Tavoitteena on parantaa kulttuuriperinnön merkityksen ymmärtämistä ammattiin opiskelevien arkisessa työssä. Hankkeen lopputuloksena syntyviä pedagogisia sisältöjä tarjotaan vapaasti koko museokentän käyttöön.

HANKKEEN TAVOITTEET

  • tarjotaan maahanmuuttajataustaisille opiskelijoille kielellisiä valmiuksia omalla ammattialalla toimiseen
  • vahvistetaan opiskelijoiden ammatillista identiteettiä ja työelämätaitoja
  • lisätään maahanmuuttajien ymmärrystä suomalaista museolaitosta kohtaan
  • lisätään museoiden osaamista s2-opiskelijoiden (suomi toisena kielenä) kohtaamisessa

Hankkeen tarkoituksena ei ole tuottaa vieraskielistä museosisältöä, vaan lisätä selkeäkielisyyden osaamista museopedagogien ja museo-oppaiden keskuudessa, tarjota ennakkomateriaalia ammattiin opiskelevien museovierailun sujumisen varmistamiseksi sekä kehittää kuvallisia tai muuten opastusten termistöä selkeämmäksi tekeviä keinoja. Tärkeää on myös kannustaa opiskelijoita kielen tuottamiseen ja keskusteluun, vaikka se olisi hidasta ja hankalaa. Selkeä kieli ja opastuksen erilaiset apuvälineet auttavat myös suomea äidinkielenään puhuvia.

Hanke on käynnistynyt 1.11.2022 ja kestää kesään 2023 asti. Hanke toteutetaan yhdessä suomea toisena kielenään puhuvien ammatillisten opiskelijoiden kanssa. Hankkeessa ovat mukana myös Työväenmuseo Werstas ja Tekniikan museo. Museovirasto on myöntänyt avustuksen hankkeen toteuttamiseen.

Lisätietoja:
Tuottaja Janica Hindle
janica.hindle@hotellijaravintolamuseo.fi
044 561 3301