Tehdään ruokaperinteistä näyttely yhdessä

Hotelli- ja ravintolamuseossa avataan syyskuussa 2024 näyttely ruokaperinteistä. Näyttelyssä käsitellään ruokaperinteiden syntymistä, muuttumista sekä merkityksiä eri ihmisille. Näyttelyssä tuuletetaan ruokaperinteisiin liittyviä myyttejä, haastetaan näkemään kanonisoidut suomalaiset perinneruoat toisin ja tuodaan esille ravintoloiden roolia sekä merkitystä perinteiden vaalimisessa ja uudistamisessa.

Inklusiivinen näyttely suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä yleisön kanssa. Näyttelyn tekemisen tukena on Museoviraston innovatiivisten hankkeiden apurahan saanut Inklusiivinen näyttely ruokaperinteistä -hanke. Hankkeessa kartoitamme ja ratkomme osallisuuden esteitä sekä toteutamme mahdollisimman moninaista yleisöä puhuttelevan näyttelyn yhdessä yleisön, yhteisöjen ja moninaisuuden asiantuntijoiden kanssa. Samalla luomme uusia osallisuutta lisääviä toimintatapoja näyttelytyöhön ja vahvistamme museon moniäänisyyttä.

Hankkeen projektisuunnittelijana toimii Yasmin Ibrahim, yasmin.ibrahim(at)hotellijaravintolamuseo.fi, p. 044 561 3300.

Kuva: Spencer Davis, Unsplash.