Ruokalistojen kertomaa Finna Luokkahuoneessa

Hotelli- ja ravintolamuseo on julkaissut Ruokalistojen kertomaa -nimisen aineiston Finna Luokkahuoneessa. Aineistopaketti esittelee ruokalistoja ja menyy-kortteja historiallisina lähteinä, joiden kautta avautuu näkymiä ruokakulttuurin muutoksiin viime vuosisadan aikana. Ruokalistat ja menyy-kortit eivät kerro ainoastaan siitä, mitä ravintolassa on tarjolla tai missä järjestyksessä ruokalajit illallisella syödään. Niiden kautta on mahdollista kertoa myös merkittävistä tapahtumista, kuvata yhteiskunnallista kehitystä ja muutoksia sekä pohtia ajankuvaa, arvostuksia ja taiteellisia tyylisuuntia. Toisaalta ruokalistat ja menyy-kortit ovat olleet ja ovat edelleen myös tärkeitä imagon luojia ja markkinointimateriaaleja, joilla ravintolat ovat halunneet erottautua kilpailijoista ja viestiä omasta yrityskuvastaan.

Aineistopakettiin kuuluu kahdenlaisia tehtäviä, lyhyempiä pohdintatehtäviä, jotka löytyvät kunkin listan muistiinpanosivulta, sekä laajempia yksilötehtäviä, joissa oppilaat saavat käyttää luovuuttaan.

Finna Luokkahuone on opettajille suunnattu sivusto, johon on koottu museoiden, arkistojen ja opettajien toimesta Finna-aineistoja valmiiksi aineistopaketeiksi ja tehtäväideoiksi oppimisen näkökulmasta. Sisällöt on suunnattu erityisesti peruskoulun ja lukion opettajille.

Tutustu aineistopakettiin Finna Luokkahuoneessa