Ruokahaaste2020 starttaa tammikuussa

Hotelli- ja ravintolamuseo sekä Suomen maatalousmuseo Saran Ruokamuseo yhdistävät voimiaan ruokakulttuuriviestinnässä. Yhteistyön tuloksena lanseerataan Ruokahaaste2020 -kampanja, jonka avulla museot haluavat nostaa ihmisten tietoisuuteen ruoan kulttuurisia, sosiaalisia ja ekologisia ulottuvuuksia toiminnallisella ja omakohtaisella tavalla.   

Ruoka on jokapäiväinen asia, joka yhdistää meitä kaikkia. Monet ruokaan liittyvät valinnat ja tavat ovat hyvin rutinoituneita. Ruokahaasteella halutaan kannustaa ihmisiä kokeilemaan erilaisia ruokaan liittyviä tapoja ja tekoja, ja sitä kautta pohtimaan omia ruokaa koskevia valintojaan sekä näiden valintojen vaikutuksia sekä itselle että laajemmin yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Ruokahaasteessa jokainen haastaa itsensä  

Ruokahaaste2020 on suunnattu kaikille asuinpaikasta, iästä tai sukupuolesta riippumatta. Haasteen 50 tehtävää ovat monipuolisia ja helppoja toteuttaa, ja jokainen voi suorittaa haasteet omalla tavallaan ja keskittyä halutessaan haasteisiin jotka kokee kiinnostavimmiksi tai omassa arjessaan hyödyllisiksi.  Osa haasteista on toteutettu yhteistyössä ruokaa liittyvien järjestöjen, yritysten ja yhteisöjen kanssa. Mukana haasteessa ovat mm. Martat, Ruokakasvatusyhdistys Ruukku, Ruokatieto, Suomen ympäristökeskus, Meira ja ELO-säätiö.

Kampanja keskustelun ja muutoksen herättäjänä

Haasteiden teemoja ovat esimerkiksi ruokahävikki ja sen vähentäminen, syömisen sosiaalisuus, omien kulutustottumusten tarkastelu, oman raaka-aine- ja ateriavalikoiman laajentaminen sekä kasvisten käytön lisääminen. Mukaan mahtuu myös kevyempiä ja viihteellisempiä haasteita.

Ruokahaaste2020 -kampanjan haasteet ja osallistumisohjeet löytyvät museoiden www-sivuilta www.hotellijaravintolamuseo.fi/ruokahaaste2020 ja www.sarka.fi/ruokahaaste2020. Ruokahaasteen Facebook-ryhmässä https://www.facebook.com/groups/ruokahaaste2020/ nostetaan viikoittain uusia haasteita, annetaan lisätietoa aiheesta ja vinkkejä kyseisen viikon haasteen toteuttamiseen. Lisäksi osallistujat voivat keskustella aiheesta ja haasteiden suorittamisesta. Haasteeseen #ruokahaaste2020 -tagillä osallistuneiden kesken arvotaan kerran kuussa tuotepalkintoja.