Haemme määräaikaista projektitutkijaa

Projektitutkijan työtehtävät liittyvät Hotelli- ja ravintolamuseossa vuonna 2017 avautuvaan rakkaus-teemaiseen näyttelyyn. Projektitutkija tekee queer-näkökulmasta rakkaus-teemaan liittyvän taustatutkimuksen ja kokoelmakartoituksen. Näiden pohjalta projektitutkija tuo queer-näkökulman osaksi näyttelyn käsikirjoitusta ja museon tutkimuskäytäntöjä. Taustatutkimus tehdään objektilähtöisesti Hotelli- ja ravintolamuseon arkisto-, valokuva- ja esinekokoelmien pohjalta. Myös muiden museoiden ja muistiorganisaatioiden kokoelmia hyödynnetään tarpeen mukaan. Museon tutkija ohjaa työtä ja museo järjestää projektitutkijalle työskentelytilat ja -laitteet.

Tehtävä sopii hakijalle, jolla on ylempi korkeakoulututkinto tai loppuvaiheessa olevat maisteriopinnot esimerkiksi sukupuolentutkimuksesta (tai naistutkimus), historia-aineista tai yhteiskuntatieteistä. Edellytämme sujuvaa tekstin tuottamista, itsenäistä tutkimusotetta, projektinhallintaa, hyviä sosiaalisia taitoja sekä yhteistyö- ja verkostoitumiskykyä. Museoalan tuntemus ja tutkimusaiheeseen liittyvät kontaktit katsotaan eduksi.

Palkkaus: 2.277,74 € / kk (Yksityisten museoiden TES I.3.)
Työ alkaa 17.8.2015 tai sopimuksen mukaan.
Työn kesto: 6 kk

Hakemus tulee lähettää 28.6.2015 mennessä osoitteeseen anu.kehusmaa(at)hotellijaravintolamuseo.fi Haastattelut pidetään viikolla 27.

Lisätietoja antaa 18.6.2015 saakka museonjohtaja Anu Kehusmaa, anu.kehusmaa(at)hotellijaravintolamuseo.fi, P. 041 437 7566. Tämän jälkeen lisätietoja antaa museolehtori Merja Nummi, merja.nummi(at)hotellijaravintolamuseo.fi, P. 044 747 4106.