Kaksi uutta julkaisua Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC -hankkeelta

Kuinka varmistua siitä, että yritysten kulttuuriperintö tulee tallennetuksi tarvittavissa määrin, kun teknologia kehittyy ja arvot muuttuvat? Sitä lähti selvittämään usean Tako-museon yhteishanke Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC. Hankkeen tuloksena julkaistaan kaksi verkkojulkaisua: pelastusdokumentoinnin käytäntöihin pureutuva Pelastusdokumentoinnin parhaat käytännöt ja yrityksille tarkoitettu Yritys – tallenna toimintasi!.

Kun oman tallennusalan yritys muuttaa toimintaansa äkkinäisesti, ollaan museoissa valppaina. Kuinka saada talteen katoamassa olevaa yrityksen kulttuuriperintöä ennen kuin se on viskattu roskalavoille tai muuten kadotettu? Vastaus on kiiretilanteessa tehtävä yrityksen toiminnan pelastusdokumentointi. Pelastusdokumentoinnin parhaat käytännöt -verkkojulkaisu sisältää viisitoista tarinaa museoiden arjesta ja yritysten toiminnan dokumentoinnista aikavälillä 1980–2010. Mukana on myös arkiston näkökulma yritysten arkistoaineiston tallentamiseen. Museoiden tiukoissa tilanteissa kehittämät hyvät käytännöt ja koetut oivallukset on koottu julkaisun loppupuolelle pelastusdokumentoinnin muistilistaksi.

Yrityksille suunnattu verkkojulkaisu Yritys – tallenna toimintasi! kannustaa suomalaisia yrityksiä oman toimintansa dokumentoimiseen. Taustalla on halu rohkaista yrityksiä toimimaan itse tulevaisuuden kulttuuriperintönsä tallentamisen hyväksi silloin kun siihen on parhaat mahdollisuudet eli nykyhetkessä. Tärkeä osa yrityksille suunnattua tietopakettia on sen perusteleminen, miten oman toiminnan tallennus hyödyttää yrityksen liiketoimintaa esimerkiksi brändin vahvistumisen, työntekijöiden sitouttamisen ja tallennettavan aineiston mahdollisen retrovaatiopotentiaalin kautta.

Julkaisut Pelastusdokumentoinnin parhaat käytännöt ja Yritys – tallenna toimintasi! on tuotettu Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC -hankkeessa. Hankkeen ovat perustaneet Suomen ammatillisten museoiden tallennus- ja kokoelmayhteistyöverkosto Takon tuotantoa ja palveluja tallentavat museot. Myös Hotelli- ja ravintolamuseo on mukana hankkeessa. Hankkeen rahoittajana toimi Museovirasto.

Pelastusdokumentoinnin parhaat käytännöt. Kristiina Huttunen. Suomen museoliiton julkaisuja 73. Suomen museoliitto 2017.

Yritys – tallenna toimintasi! Kristiina Huttunen. Suomen museoliiton julkaisuja 74. Suomen museoliitto 2017.

 

Lisätietoja:
Kristiina Huttunen,
projektikoordinaattori, Kulttuuriperinnön pelastuksen ABC
kristiina.huttunen@forssa.fi
03-4141 5101