Food & Future Forum dokumentoi keskustelua ruoan nykyhetkestä ja tulevaisuudesta

Hotelli- ja ravintolamuseo on aloittanut tutkimusmatkan ruoan tulevaisuuteen. Ruoan ympäristövaikutuksiin, tasa-arvoon, ruokainnovaatioihin ja ruoan kulttuuriin pureutuva Food & Future Forum -hanke käynnistyy lokakuussa 2018. Kokonaisuus koostuu sosiaalisen median yhteisöstä sekä Hotelli- ja ravintolamuseolla järjestettävissä tapahtumista, työpajoista ja taiteen äärellä kohtaamisista.

”Food & Future Forumin kautta Hotelli- ja ravintolamuseo haluaa dokumentoida ruokakulttuurin nykyhetkeä ja ajankohtaista keskustelua ruoan mahdollisista tulevaisuuksista. Ei-kaupallisena toimijana meillä on mahdollisuus tarjota alusta moniääniselle ja kriittisellekin yhteisölle”, kertoo museonjohtaja Anni Pelkonen ruoan tulevaisuutta tutkivan hankkeen taustoista.

Kaikille avoin, ruokakulttuurin nykyhetkestä ja tulevaisuudesta kiinnostuneille suunnattu Food & Future Forum kokoaa yhteen ruoan tutkijoita, tuottajia, kehittäjiä ja tulkitsijoita. Vaihtoehtoisiin tulevaisuuksiin, uusiin teknologioihin ja monipuolisiin näkökulmiin tutustutaan niin tieteen kuin taiteenkin välityksellä.”Haluamme luoda foorumin, jossa ruokaa ja siihen liittyviä ilmiöitä on mahdollista tarkastella yhtäaikaisesti monesta näkökulmasta. Food & Future Forum on yhteisö, jossa herkutellaan innostavilla tulevaisuuden ruokatrendeillä, mutta sukelletaan myös ruokajärjestelmän syviin rakenteisiin”, tuottaja Sirpa Hickman kertoo.

Ensimmäinen yhteistyötapahtuma toteutetaan yhdessä Laurea AMK:n opiskelijoiden ja BarLaurean kanssa Hotelli- ja ravintolamuseolla 21.11.2018 klo 17.30–19.30. Tarkemmat tiedot zero waste -teemaisesta illasta julkaistaan Food & Future Forumin kanavissa lokakuussa.

 

Facebook: Food & Future Forum

Instagram: @foodandfutureforum

Twitter: @food_and_future

www.hotellijaravintolamuseo.fi

 

Lisätiedot:

Anni Pelkonen, museonjohtaja

anni.pelkonen(at)hotellijaravintolamuseo.fi, +358 44 747 4107

Tuotanto ja yhteistyö:

Sirpa Hickman, tuottaja

sirpa.hickman(at)hotellijaravintolamuseo.fi, +358 44 561 3300