Koneen Säätiön apuraha ruuan tulevaisuus tapahtumaan

Koneen Säätiö – Kone Foundation myönsi Hotelli- ja ravintolamuseolle 8.12.2017 ponnistusapurahan ruuan tulevaisuutta tutkivan tapahtuman suunnitteluun.

Hotelli- ja ravintolamuseo järjestää vuonna 2019 ruuan tulevaisuutta tutkivan tapahtuman, joka kokoaa yhteen tutkijoita, tuottajia, jalostajia, myyjiä ja asiakkaita – koko ruokaketjun. Etsimme ratkaisuja ajankohtaisiin ongelmiin: Kuinka ratkaista ruuan jakautumisen epätasaisuus? Kuinka ruoka riittää kasvavalle väestölle? Miksi toiset syövät roskaa ja toiset luomua? Miten tuotantoeläinten kestämättömät olot saadaan poistettua? Miksi tuhansia vuosia syöty ruoka tekeekin nyt jotkut sairaaksi? Miten ruokaa tuotetaan, kun maaseutu autioituu?

Museo sai 35 000 euron apurahan projektin suunnitteluun, käynnistämiseen ja tuottamiseen vuodelle 2018. Apurahalla palkataan projektiin tuottaja. Vuonna 2019 itse tapahtuma toteutetaan hankerahoituksella ja tapahtuman tuomilla tuloilla.

Tapahtuma järjestetään Kaapelitehtaalla Helsingissä ja käytännössä se on sarja luentoja, workshoppeja, paneelikeskusteluja ja kohtaamisia. Tapahtuma jakautuu neljään eri temaattiseen kokonaisuuteen: innovatiivinen ruoka, ruuan kestävyys, ruuan epätasa-arvo ja ruuan kulttuuri. Tavoitteena on törmäyttää ruokatuotannon eri toimijoita ennen näkemättömällä tavalla, luoda uudenlaista dialogia sekä esiintyjien että yleisön välillä ja tarjota näkökulmia uusista, yllättävistä suunnista.

Ruuan tulevaisuus on poikkitieteellinen ja -taiteellinen tapahtuma, jonka tarkoitus on yhdistää maailman väestöä ruokkivan operaation eri osaset yhteen ennennäkemättömällä tavalla ja etsiä vastauksia siihen, kuinka me päädyimme reilussa sadassa vuodessa äärimmäisestä nälästä liikalihavuuteen ja sydän- ja verisuonitauteihin. Tapahtuma tutkii rinnakkain historiaa, nykyaikaa ja tulevaisuutta.

Lisätietoja:

Sirpa Hickman, tuottaja, puh. 044 561 3300, sirpa.hickman(at)hotellijaravintolamuseo.fi
Anni Pelkonen, museonjohtaja, puh. 044 747 4107.