Maksuttomia työpajoja opiskelijaryhmille

Neljä uusmaalaista museota juhlistaa 100-vuotiasta Suomea rakkauden moninaisuudella. Museot esittelevät rakkauden ja välittämisen tematiikkaa erikoisnäyttelyissään, kukin museo omasta näkökulmastaan käsin. Museoiden näyttelyt ovat: Hotelli- ja ravintolamuseon Nautinnon nälkä, Lottamuseon Avaa sydämesi!, Teatterimuseon Näytelty rakkaus ja Vantaan kaupunginmuseon Tunteiden kiitotiellä.

Rakkauden tiloja -työpajassa pohditaan, miten kommunikoimme, kun emme puhu. Eleistä, ilmeistä, kehon kielestä, asenteista ja tunteista muodostuu moninaista kommunikaatiota, jota emme aina itse edes tietoisesti tule ajatelleeksi. Mitä tämä kommunikaatio kertoo meistä? Mikä on hiljaisuuden sanoma? Miten kulttuurimme vaikuttaa tähän sanattomaan viestintäämme?

Elekieli on tunteidemme tulkki ja se koostuu eleistä ja ilmeistä, joista osa on synnynnäisiä ja osa opittuja. Opittua elekieltä on mahdollista hienosäätää ja tulkita. Kun opimme ymmärtämään, mitä eri asennot ja eleet tarkoittavat, ja tiedostamme, mitkä tavoistamme ovat opittuja ja kulttuurisidonnaisia, pienenee väärinkäsitysten mahdollisuus ja pystymme entistä paremmin viestimään ilman yhteistä kieltä.

Rakkauden tiloja -työpajan alussa käsitellään sanatonta viestintää ja kulttuurien välisiä eroja. Toiminnallisesta osuudesta osallistujat pääsevät järjestämään ja havainnoimaan erilaisia kohtaamisia. Konkreettiset harjoitteet johdattavat pohtimaan ja harjoittelemaan ennakkoluulotonta kohtaamista.

Rakkauden tiloja -työpajoja toteutetaan kaikissa hankemuseossa syksyllä 2017. Työpaja sopii hyvin esimerkiksi yläkoululaisille, lukiolaisille, ammattiin opiskeleville nuorille sekä monikulttuurisille ryhmille. Työpajan kesto on noin tunti ja työpajaan sisältyy tutustuminen kohdemuseon erikoisnäyttelyyn. Työpaja on maksuton ja se voidaan toteuttaa maksimissaan 20 henkilön ryhmälle. Työpajoja on rajoitettu määrä ja ne täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä.

Siirry varauslomakeeseen

Lisätietoja: info(at)rakkaudentiloja.fi

Rakkauden tiloja on osa Suomi 100 -juhlaohjelmaa.