Ruokalistoja

Hotelli- ja ravintolamuseon kokoelmissa on kymmeniätuhansia ruoka- ja juomalistoja, eli menyykortteja, cocktail- ja viinilistoja sekä à la carte -listoja. Aineistoa on 1860-luvulta tähän päivään.

Menyy on yhtä tilaisuutta varten suunniteltu ateriakokonaisuus. Menyykortissa lukee aterialla tarjottavat ruokalajit ja joskus myös ohjelma.  Menyykortit yleistyivät 1800-luvun kuluessa, kun ruokalajit alettiin tarjoilla pöytään yksi kerrallaan menyykortin ilmoittamassa järjestyksessä. Vuosikymmenien kuluessa ruokalajien lukumäärä on supistunut jopa kahdestatoista kolmeen tai neljään.

Ruokalistojen kielenä oli Suomessakin pitkään ranska. Vielä 1900-luvun alussa enemmistö ravintola-asiakkaista puhui äidinkielenään ruotsia. Tuolloin à la carte -listoissa käytettiin ranskaa, ruotsia, suomea ja venäjää. Menyissä ranskan ohella käytettiin ruotsia ja 1920-luvulta lähtien yhä useammin myös suomea.

Finna-palvelusta löydät listoja 1950-luvulle asti.

Alla muutama esimerkki menyykorteista 1960-2000 -luvuilta:

1960-luku

 

1970-luku

1980-luku

1990-luku

2000-luku